woensdag , 30 november 2022
Vliegroutes vliegveld Lelystad
Vliegroutes vliegveld Lelystad

Uitbreiding vliegveld Lelystad: Hoe kan je zelf bezwaar indienen?

Vliegroutes vliegveld Lelystad
Vliegroutes vliegveld Lelystad

Het zal niemand in de provincie Flevoland ontgaan zijn, er zit een uitbreiding van vliegveld Lelystad aan te komen. Woon je in bijvoorbeeld Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen, Ketelhaven, Lelystad of Zeewolde en ben je tegen de uitbreiding van het vliegveld, lees dan snel verder over hoe je zelf makkelijk binnen 5 minuten online je bezwaar kunt indienen. Doe dit voor 31 juli 2014!

Dit artikel is niet bedoeld om onrust te veroorzaken of om uitgebreide informatie te verschaffen. Het doel is het indienen van een bezwaar makkelijker te maken. 

Uitbreiding vliegveld Lelystad: Wat betekent dit voor u?

De gevolgen die je ondervindt van de uitbreiding van vliegveld Lelystad verschillen per locatie, hoever je in de toekomst wilt kijken en welke besluiten er later precies worden genomen. In het kort komt het op het volgende neer:

  • Na 2018 zullen de eerste vluchten met grote vliegtuigen zoals de Boeing 737 starten, om rond 2030 op 45.000 vluchten per jaar uit te komen
  • De vliegtuigen zullen tussen 6:00 ’s ochtends en 23:00 ’s avonds vliegen, met uitloop tot 0:00
  • De vliegtuigen zullen op zeer geringe hoogte komen aanvliegen en opstijgen, denk hierbij aan hoogtes van 700-900 meter boven Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant, dat is zeer laag. Vooral boven Dronten-West, Biddinghuizen en Swifterbant zal er veel overlast zijn
  • Er zal veel geluidsoverlast optreden. Op het moment dat het doel van 45.000 vliegtuigen per jaar wordt bereikt, dan betekent dit dat er zelfs iedere 8 minuten een vliegtuig overvliegt
  • Naast geluidsoverlast zal er ook stankoverlast optreden door de kerosinedampen die de vliegtuigen veroorzaken. Daarnaast is nog niet uitgesloten of dit gezondheidsrisico’s met zich meebrengt
  • Waarschijnlijk zullen veel huizen in waarde dalen en slechter verkoopbaar worden. Nieuwbouw tussen Dronten en Swifterbant heeft waarschijnlijk weinig kans van slagen
  • Rondom het vliegveld zal de werkgelegenheid waarschijnlijk toenemen, maar hoeveel banen de uitbreiding precies zal creëren valt niet te voorspellen

Wat kan je zelf tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad doen?

Op het moment van schrijven (17-7-2014) ligt er een “Ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport” (Klik hier voor meer informatie) ter inzage, waarop u tot 31-7-2014 een zienswijze kunt indienen. Dit is een soort bezwaar en dit kan je heel makkelijk online invullen via dit formulier. Om je op weg te helpen geef ik hierbij een aantal suggesties voor de tekst die je in de formuliervelden kunt invullen:

In het bovenste gedeelte van het formulier vul je uiteraard je eigen gegevens in. In het onderste gedeelte staan een aantal andere velden. Het is belangrijk dat niet ieder ingevuld formulier hetzelfde is, vul daarom in je eigen bewoordingen de velden in en gebruik daarvoor bijvoorbeeld onderstaande informatie. Heb je aanvullingen? Laat dit via de reacties onder dit bericht weten.

Veld: Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp luchthavenbesluit en het MER?

Eventuele onjuistheden zijn vaak pas achteraf aan te tonen. Zo worden er op http://www.krantvanflevoland.nl/nieuws/31413/lelystad-airport-het-armageddon-van-de-gemeente-dronten/ een aantal onjuistheden aangestipt. Voor een leek is dit moeilijk vooraf te bepalen. Vul naar eigen inzicht eventuele onjuistheden in.

Veld: Zijn er grote zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

De belangen van de inwoners van de steden en plaatsen waarop de uitbreiding van het vliegveld invloed heeft worden verwaarloosd of afgedaan als onbelangrijk. De uitbreiding brengt overlast met zich mee, huizen zullen in waarde dalen en leefgenot zal verminderen. Daarnaast wordt tijdens deze fase aangegeven dat alles binnen de normen zal vallen, maar iedereen weet dat als het puntje bij het paaltje komt de normen echt wel zullen worden overschreden. In de praktijk pakt immers alles altijd anders uit dan nu op papier staat.

Veld: Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Hier kunt u bijvoorbeeld invullen dat u hinder en overlast zult ondervinden van het geluid en de kerosinedampen. Of van het extra verkeer als u bijvoorbeeld in Lelystad woont. Daarnaast zal de waarde van uw koophuis waarschijnlijk dalen en wilt u daarvoor gecompenseerd worden.

Veld: Uw reactie

Geef in dit veld vooral je eerlijke mening en gevoel weer, gebaseerd op feiten. En hou het uiteraard netjes :)

In dit veld kan je ook aangeven dat het in 2014 helemaal niet te voorspellen valt hoe het luchtvaartverkeer zich tussen 2018 en 2035 zal gaan ontwikkelen, waarom worden dergelijke grote besluiten nu genomen en wordt er niet naar alternatieve oplossingen gekeken. Een alternatief kan bijvoorbeeld zijn dat de vliegtuigen niet over Dronten-West vliegen, maar tussen Dronten-West en Swifterbant in, om de overlast te verlagen. Dit laatste wordt ook wel de “offset approach” genoemd en indien het besluit tot uitbreiding definitief in gang wordt gezet, dan is dit waar de Gemeente Dronten zelf op aan zal sturen als best haalbare optie.

Animaties met aanvliegroutes en geluidshinder

Op http://www.alderstafel.nl/nieuws/extra-informatiebijeenkomst-ontwikkeling-lelystad-airport kan je een aantal animaties vinden. Hierin worden o.a. de vliegroutes duidelijk zichtbaar, maar ook zijn er video’s te vinden waarin duidelijk wordt hoe een overvliegend vliegtuig in bijvoorbeeld Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant zal klinken.

Bronnen

Voor bovenstaande informatie is onder andere informatie gebruikt uit de volgende bronnen:

  1. http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/lelystad-airport/ontwerpluchthavenbesluit/index.aspx
  2. http://www.alderstafel.nl/lelystad.html

Suggesties? Laat hieronder een reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *